Długość palców wskazuje na zaburzenia psychiczne

Ustalili to kanadyjscy badacze, którzy przeanalizowali długość palców ochotników z klinicznie zdiagnozowanymi problemami psychiatrycznymi w celu ustalenia, czy psychopatia jest „biologicznie zakorzeniona”, a wyniki opublikowano w czasopiśmie poświęconym badaniom psychiatrycznym (The Journal of Psychiatric Research). – podaje „New York Post”.

Badanie rozpoczęło się od zauważenia, że ​​osoby z krótszym palcem wskazującym i dłuższym serdecznym były już częściej kojarzone z cechami „ciemnej triady” i agresywnym zachowaniem.

Jak stwierdzono, cechami charakterystycznymi „ciemnej triady” są „postawy wysoce zniechęcone społecznie, a mianowicie makiawelizm, narcyzm i psychopatia”.

Ustalono także, że osoby posiadające wysokie wyniki w skali „ciemnej triady” mają także „wysokie wyniki w zakresie odporności psychicznej i wyników sportowych, ale także różnego rodzaju negatywnych skutków psychospołecznych i psychologicznych, w tym nietolerancji niepewności, wrażliwości na lęk , bezduszny afekt i manipulacja”.

W badaniu wzięło udział 80 ochotników – 44 z problemami psychicznymi i 36 osób zdrowych, bez zdiagnozowanych schorzeń psychicznych.

Analiza ich dłoni potwierdziła, że ​​„w porównaniu ze zdrową grupą kontrolną, osoby z klinicznie zdiagnozowanym problemem psychicznym częściej miały krótszy palec wskazujący i dłuższy palec serdeczny.

Z kolei jeden z autorów badania, Serge Brand, twierdzi, że osoby z krótszymi palcami wskazującymi nie powinny się niepokoić, bo to zjawisko jest powszechne.

„Im więcej u osoby dorosłej występowały objawy psychopatologii, tym bardziej wydawało się, że był narażony na wyższe stężenia testosteronu i niższe stężenia estrogenów w okresie prenatalnym” – stwierdził Brand, dodając, że ważne jest zrozumienie, że stosunek długości palca jako wskaźnika szczególnego narażenia na prenatalne steroidy płciowe nie należy rozumieć jako „nieodwracalnego losu człowieka”.

Śledź nas na naszym I strona I konto.